Om Mårslets Grønne spejdere

Vi har 4 enheder i gruppen:

  • Familiespejdere med fokus for børn i alderen 3-6 år og deres forældre
  • Flok for børn i 1.-3. klasse.
  • Trop for børn og unge i 4-9 klasse.
  • Senior for unge efter 9. klasse.

Gruppen har desuden en række frivilligere ledere af de 4 enheder og en bestyrelse.

Hver enhed laver aktiviteter tilpasset aldersgruppen. Flok og trop mødes fast 1 gang om ugen til spejder, og tager på weekend 2-3 gange om året. Hvert år tager vi på en sommerlejr, som regel i begyndelsen eller i slutningen af skolernes sommerferie.

Mårslets grønne spejdere er tilknyttet De Grønne Pigespejdere og KFUM-spejderne, dvs. at piger er medlem hos de grønne pigespejdere og drenge er medlem hos KFUM-spejderne.

Begge spejderorganisationer har til formål at bidrage til udviklingen af børn og unge til deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder – både som individer og som borgere i deres lokale, nationale og internationale samfund. Heri lægger at give børn og unge mod til at tage ansvar for en bedre verden ved at udvikle meningsfulde fællesskaber, hvor den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. De Grønne Pigespejdere og KFUM-spejderne er begge funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne har hver sin bestyrelse, som består af gruppebestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder og forældrerepræsentanter.

Bestyrelserne mødes samlet til bestyrelsesmøder ca. 4 gange om året, hvor punkter som information, udvikling og administration indenfor gruppen bliver diskuteret. Du vil have mulighed for at forme og påvirke dit barns spejderoplevelse ved at være en del af bestyrelsen.

I løbet af et år har bestyrelsen typisk nogle opgaver, som de udfører i samarbejde med lederne. Dette kan fx være juletræsalg, vedligehold af Spejderhuset, lederpleje. Det er oftest aktiviteter, som involverer spejdernes forældre.


Principper

Samværsregler – endnu ikke beskrevet,men kommer inden sommerferien

Persondataloven - er udarbejdet /kort oggodt + fil til download.

Ledere

Hos Mårslets Grønne Spejdere er vi en god ledergruppe med ledere i forskellige aldre og med forskelligt erfaringsniveau, som giver et godt og bredt funderet spejderarbejde. Vi går især ud fra modellerne med, at "børn leder børn" og "learning by doing". Det betyder, at både unge og gamle planlægger og afholder aktiviteter og tager ansvar med fokus på, at man bedst lærer ved at gøre det, men hvor vi selvfølgelig hjælper og støtter hinanden.

Bestyrelse

De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne har hver sin bestyrelse, som består af gruppebestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder og forældrerepræsentanter.

Bestyrelserne mødes samlet til bestyrelsesmøder ca.4 gange om året, hvor punkter som information, udvikling og administration indenfor gruppen bliver diskuteret. Du vil have mulighed for at forme og påvirke dit barns spejderoplevelse ved at være en del af bestyrelsen.

I løbet af et år har bestyrelsen typisk nogle opgaver, som de udfører i samarbejde med lederne. Dette kan fx være juletræsalg, vedligehold af Spejderhuset, lederpleje mm. Det er oftest aktiviteter, som involverer spejdernes forældre.